eva 1 tyrkia kopi_2

Jeg fikk en artikkel inn på desken en dag som ga skikkelig grunn til ettertanke. Den het noe så enkelt som GLAD? Spørsmålstegnet var utrolig betegnende. Temaet som vi skal våge å være glad, har opptatt meg lenge – og kanskje også deg? Den ofte mega-negative påvirkning vi bombarderes med i dagens hektiske mediasamfunn kan ta piffen fra selv den mest optimistiske positivt. Vi får en følelse at vi liksom skal ha dårlig samvittighet hvis vi ser lyst på livet, og prøver å være positive med tro på fremtiden. Det er overfladisk det…. Det synes å være en utpreget, akademisk oppfatning – langt mer intelligent og samfunnsbevisst – å ha et kritisk svartsyn, og tillate alle verdens sorger og bekymringer tynge oss ned. La det ta livsmot og livsglede fra oss. Innse at verden så visst er en jammerdal, i hvert fall den verden som flimrer forbi på nyhetene og forsidene i dagspressen. Det går luks og rett til hælvete, for full musikk, hvis vi skal tyde signalene korrekt…. Unnskyld meg, det er bare den ene delen av verdensbildet og livet. Et resultat av at vi kan se og høre alt som skjer overalt på kloden i det øyeblikk det skjer. Og dårllge nyheter gir større løssalg enn gode…. Eller kanskje ikke?

Det kunne vært virkelig deilig med mindre porsjon av svartmalt elendighet takk. Vi trenger nemlig tro på fremtiden, på at det nytter med medmenneskelig omtanke, håp og egeninnsats for å skape en bedre fremtid for oss alle.

Det er ikke overfladisk eller superego. Det er et faktum at vi blir sterkt påvirket av så mye negative signaler og input. Det gir oss en følelse av maktesløshet og håpløshet, og gir grobunn for fremtidsangst og ”det nytter ikke likevel”. Det påvirker i første rekke vår psyke, som igjen påvirker vår fysiske helse. Psykosomatiske lidelser har blitt et anerkjent og akseptert begrep, og stadig mer forskning underbygger den nære sammenheng mellom kropp, sinn og helse. Negative tanker, engstelse for fremtiden, redsel for verdens undergang, maktesløshet fordi vi ikke kan gi nok hjelp til de fattige, sultne og undertrykte hver her hjemme eller i andre land, agressjon for håpløse, uløste saker i  vårt og verdenssamfunnet, gjør oss syke.

Det er hevet over enhver tvil at dette kan føre til nedsatt immunforsvar og svekke kroppens evne til å bekjempe sykdom. Det kan føre til handlingslammelse og apati fordi underbevisstheten stadig har blitt foret med instruksene ”Det nytter ikke – alt er håpløst likevel”.. Handlingsmønsteret blir deretter, og ingenting spiller egentlig noen rolle. Etter oss (eller over oss) kommer så likevel syndefloden… Vi undergraver evnen til å stå på for å løse problemer som nettopp kan styre oss inn på en bedre felleskurs for fremtiden.

Den massive medpåvirkningen med negativt fortegn er av relativt ny dato i menneskehetens historie. Vi kan derfor bare ane konsekvensene av den. De fleste av oss vet vel at vi gradvis og beklageligvis blir avstumpet. En naturlig beskyttelsesreaksjon for å skjerme oss mot alt det grusomme vi ser og hører om – på TV skjermen – i vår egen stue. Skremmende å tenke på at hendelser som for få år siden ville fått oss helengasjerte, opprørte til det innerste og fulle av kamplyst for å gjøre noe, i dag kanskje bare medfører et trekk på skuldrene – og flipping over til en annen kanal. Vi har vært nødt til å lære å sile og skyve unna for å kunne eksistere.

Plusspoengene i livet og samfunnet har glimret med sitt fravær. Det er synd – for de er mange. Vi trenger å få plussene presentert for å få et mer balansert syn på livet og et riktigere bilde av samfunnet. Det gode har minst like stor rett til omtale som det vonde. Hva med å fortelle oss at det nytter å snu negative trender. Hvis alle starter med å løse problemene i sin nærmeste krets, i nærmiljøet, ville det virkelig monne. Kanskje vi bør pusse støv at gammeldagse ”dyder” som godt naboskap, høflighet, vennlighet, hjelpsomhet, ærlighet, omsorg og omtanke? Rett og slett ta oss enda litt bedre av hverandre.

Skape glede ved å besøke eller be de du kjenner som er alene. Som føler seg ensomme. Ofte kan eldre, enslige bli svært isolerte, og en uke kan føles uendelig i aleneheten. For oss som har dagene fylt av aktivitet, familie, venner, jobb og gjøremål så flyr den på et blunk. Vi utsetter og skal gjøre det gode vi tenker på en dag vi får tid. Og det blir kanskje aldri!

La det ikke være en plikt, men en glede, å gi litt ekstra omsorg. Vi trenger alle fasetter i vår omgangskrets, ikke bare et ensartet ”stammemønster” med kjernefamilie, kollegaer og venner med samme trekk, alder og interesser. Jeg tror at både barn, unge og voksne har mye igjen for å møtes på tvers av generasjonsskiller, av å snakke med og lære av hverandres utfordringer og erfaringer. Jeg tror også vi har veldig mye igjen av å gjøre hverandre tjenester, og ikke minst – være rause med smil, nikk, klapp og klem. Alt bidrar til å skape et nærere, varmere og vennligere samfunn.

La oss være enige om at det er ingen skam å være glad. Tvert i mot! Glade mennesker sprer glede rundt seg. Tenk bare på hvor smittsomt et smil er. Smiler DU til noen, da får du omgående – garantert – smil tilbake…

Tillat deg selv å være nettopp GLAD!

Eva & Elin

BLI MED PÅ «NY & SLANK» KURS SOM STARTER 16. APRIL.

Meld deg i dag og få 500kr i rabatt